Scroll Top

Bouwgrond voor projectontwikkeling

Bouwgrond verkopen

Elk bouwproject begint bij de basis: een bouwgrond. Om een juiste bouwgrond te selecteren voor projectontwikkeling, is een voorafgaand onderzoek en een duidelijke visie onontbeerlijk. Uiteindelijk zal de keuze van de bouwgrond voor een groot deel bepalen hoe succesvol het eindresultaat is.

mogelijkheden bouwgrond projectontwikkeling

Welke mogelijkheden biedt een bouwgrond?

De mogelijkheden die een bouwgrond biedt, zijn afhankelijk van een aantal factoren zoals locatie, oppervlakte, bestemmingsplan en lokale regelgeving. Zonder rekening te houden met specifieke belemmeringen, zijn dit de voornaamste bouwmogelijkheden:

  • Woningbouw
  • Appartementsgebouw
  • Commercieel pand
  • Recreatie (vb. zwembad of tennisterrein)
  • Gemengd gebruik

 

Wat mag een projectontwikkelaar bouwen op een bouwgrond?

In eerste instantie geeft het bestemmingsplan aan of een grond bestemd is voor residentieel, commercieel, agrarisch, recreatief of ander gebruik. U dient bij de lokale instanties dus na te gaan waarvoor uw grond mag gebruikt worden en wat de eventuele beperkingen zijn.

Daarnaast kunnen de lokale autoriteiten bouwvoorschriften opleggen waaraan nieuwe constructies moeten voldoen. Vaak heeft dit technische implicaties zoals het opleggen van een maximale hoogte of het verbod op het gebruik van bepaalde materialen.

Afhankelijk van het type project, zal u ook bepaalde vergunningen nodig hebben en moet u voldoen aan milieu- en gezondheidsnormen om het welzijn van de omgeving te waarborgen.

Verder kunnen er ook bepaalde beperkingen opgenomen zijn in de eigendomsakte of kunnen buurtbewoners zich verzetten tegen uw bouwplannen om bv. de uniformiteit in de wijk te behouden.

Heeft u een bouwgrond ter beschikking voor projectontwikkeling? Neem vrijblijvend contact op met Inviva om de mogelijkheden te bespreken.

Bouwgrond voor projectenontwikkeling

Het ontwikkelen van een project op een bouwgrond vergt een grondige analyse en duidelijke visie. Alvorens tot actie over te gaan, moet geëvalueerd worden in welke mate uw perceel geschikt is voor projecten. Naast het wettelijke kader is het belangrijk oog te hebben voor de aanwezige infrastructuur, de voorzieningen en de mogelijkheden op langere termijn.

Inviva is zowel als koper van bouwgronden als ontwikkelaar van vastgoedprojecten uitstekend geplaatst om het potentieel van een bouwgrond correct in te schatten.

Bloemdal Dilbeek
M_Cam_007_Post_LightMix-Interactive

Bouwgrond verkopen aan een projectontwikkelaar

Uw bouwgrond verkopen aan een projectontwikkelaar biedt diverse voordelen, waaronder:

  • Ervaren tegenpartij
  • Correcte inschatting van de waarde op basis van marktkennis
  • Snel en marktconform bod bij interesse
  • Vlotte afhandeling van de verkoop

Inviva is als projectontwikkelaar bovendien een ideale partner om samen een project te ontwikkelen. We lichten u de mogelijkheden graag toe in een kennismakingsgesprek.

Heeft u een bouwgrond te koop?

Bent u in het bezit van een aantrekkelijke bouwgrond die opportuniteiten biedt voor een uniek project, dan komen we graag een kijkje nemen. Inviva heeft steeds interesse om te investeren in bouwgronden om nieuwe vastgoedprojecten te ontwikkelen.

Gaat het om een bouwgrond waarin we interesse hebben, dan gaan we snel over tot een eerlijk bod. Als u dat bod aanvaardt, garandeert Inviva u een vlotte afhandeling van de verkoop.

Hoeveel betaalt een projectontwikkelaar voor bouwgrond?

Dat hangt uiteraard af van de kenmerken van de bouwgrond en welk project er kan op gerealiseerd worden. Een professionele projectontwikkelaar heeft een grondige kennis van de vastgoedmarkt en kan een correcte inschatting maken van de waarde van een bouwgrond.

Inviva evalueert snel het potentieel van een bouwgrond en betaalt er een marktconforme prijs voor. Dat heeft ons de reputatie van betrouwbare zakenpartner opgeleverd.

Zal bouwgrond blijven stijgen in waarde?

Helaas beschikken we bij Inviva niet over een kristallen bol, daarom vallen we terug op het economische basisprincipe van vraag en aanbod. In een dichtbevolkt land als België is het aantal bouwgronden voor projecten eerder schaars en is er, voor zover het om een aantrekkelijke bouwgrond voor projecten gaat, veel vraag. We gaan dus eerder uit van een blijvende stijging van de waarde van bouwgronden.

Waarom dan toch overwegen om nu uw bouwgrond te verkopen? Als u het potentieel van uw bouwgrond niet benut kan het interessanter zijn om uw eigendom te verzilveren, tenslotte kan u niet leven van een lap grond. De tegenwaarde die u ontvangt kan u gebruiken voor andere aankopen of om te investeren in nieuwe projecten.

Andere elementen zoals regelgeving (bv. Betonstop) of stijgende rente die leningen duurder maakt, hebben mee invloed op de waarde van bouwgronden.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die uw bouwgrond biedt of heeft u zelf interesse om er een vastgoedproject op te ontwikkelen? Als gespecialiseerde projectontwikkelaar hebben wij de antwoorden op uw vragen. Neem gerust vrijblijvend contact op met Inviva.

INVIVA - Uw partner voor ieder vastgoedproject

INVIVA is een dynamisch bedrijf met een visie voor de toekomst. We hebben een ruime ervaring met vastgoed en voelen ons helemaal thuis in ieder vastgoedproject, of het nu om een investering gaat of eerder om vastgoedmanagement of project ontwikkeling. Dankzij onze totaalaanpak blijven we voortdurend in volle expansie.

M_Cam_006_Post_LightMix-Interactive